Lumbygaard

entreprenør

- Udgravning til byggeri og støberender samt støbning af fundamenter og gulve både store og små samt mindre reparationer eller ændringer indgår også i de opgaver, der bliver løst.

- Totalløsning på hele grunde, der involverer både gravning, støbning af fundament og rågulv, isolering og kloak/regnvand, er et område.

- Jeg laver alle normale kloak-installationer i jorden uden for bygningen, samt indendørs både i forbindelse med nybyggeri og renovering.

- Jeg laver også opgaver i det åbne land såsom minirensningsanlæg, pile-, og nedsivningsanlæg.

- Tilkobling af ejendomme til tryksatte systemer er et andet område i det åbne land, hvor erfaringen fra haveanlæg er en god ting i forbindelse med reetableringen bagefter.

- Omkring reetableringen af området efter en kloak- eller regnvands-reparation eller -ændring er erfaringen og interessen fra anlæg af haver og belægning tit en god kombination for at nå en god afslutning på opgaven.

- Regnvand har fået meget opmærksomhed på grund af oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl. Det er derfor vigtigt især i forbindelse med nybyggeri og omlægning af haver at tænke regnvand med ind. Det gælder både usynlige faskine anlæg eller integrerede nedsivningsbede i haven.

- Jeg udfører også dræn både i forbindelse med nyt byggeri og ved eksisterende bygninger og kælder samt samtidig isolering af kældervægge. Dette er et arbejde, der kræver god forberedelse med hensyn til de ønsker, der er til den endelige løsning samt hvordan det rent praktisk er muligt at udføre arbejdet. Der skal både tages hensyn til bygningens konstruktion, samt hvordan man får plads til at udføre opgaven.

- For en god ordens skyld skal det nævnes, at arbejde med såvel regnvand som dræn kræver autorisation som kloakmester

- Alle former for gravearbejde udføres både til byggeri, nedgravning af el, vand, jordvarmeanlæg eller hvad der ellers måtte være behov for samt efterfølgende reetablering.

- Jeg råder selv over en rendegraver, men har adgang til både større og mindre maskiner, hvis der er brug for det.

- Etablering af søer på f.eks landejendomme til jagt/fiskeri, eller fordi man bare ønsker en sø på ejendommen.

- Vådområder eller frilægning af dræn for at tilgodese natur og miljø

- Anlæg af haver samt belægning har jeg beskæftiget mig med i en del år, både i forbindelse med nyt byggeri, omlægning af eksisterende haver eller dele heraf.

- Ligesom diverse vedligeholdelsesopgaver såsom fældning af træer og klipning af hække også udføres.

- Omkring arbejde i og med haver og anlæg er det vigtigt med en god dialog både før og under arbejdet for at sikre, at opgaven bliver udført som ønsket og for at opnå forståelse for, at nogle ting ikke kan ses her og nu men først om nogle år ud i fremtiden.

- Rydning af eksisterende haver og anlæg har jeg stor erfaring med — både med henblik på etablering af nye anlæg eller ændring af eksisterende

- Belægning er en vigtig del af en have eller bygning. For at en belægning skal ende med at være vellykket, er det vigtigt at vide, hvordan den skal bruges både med hensyn til typen af flise/sten samt den bund, der skal være nedenunder belægningen.

- Derfor lægger jeg vægt på en god dialog, hvor både krav til brug og udseende bliver snakket igennem, inden arbejdet går i gang for at kunne opnå det bedste resultat. Jeg arbejder både med betonfliser, natursten samt tegl, desuden også perlesten og diverse former for knust granit.

"Jeg er autoriseret kloakmester og udfører alle former for entreprenør opgaver inden for byggeri såsom dræn, støbning, anlæg, belægning, og kloak-/regnvands arbejde. Jeg arbejder hovedsageligt på Fyn, men kommer også til Sjælland.
Jeg lægger vægt på den direkte kontakt til kunden, da det giver det bedste grundlag for at nå frem til den helt rigtige individuelle løsning. Jeg udfører selv arbejdet, ligesom jeg selv står for kontakten til kunden. Jeg lægger vægt på at holde aftaler, samt at tingene bliver afsluttet ordentligt hurtigst muligt ."
Mange hilsner fra Jesper

Prisforespørgsel?

Send mig gerne et par linjer, så kommer jeg ud og vi ser på projektet sammen
- derefter sender jeg et tilbud.

Kontakt

Klik på mailen for at sende en mail:
Mail: mail@lumbygaard.dk
Klik på tlf.nummer for at ringe op:
Tlf: 60 13 16 52

NAVN: *


E-MAIL: *


PROJEKTBESKRIVELSE: *Lumbygaard Entreprenørforretning ApS- CVR: 33077149 - Tlf.: 60 13 16 52