Lumbygaard

økologisk landbrug

vores mission er at producere 1.klasses økologiske egenproducerede produkter

I 2015 overtog vi Lumbygaard og genoptog de meget gamle traditioner fra Lumby-egnen med at dyrke grøntsager, frugt, bær og blomster til salg på Odense Torv eller direkte fra stalddøren.
Efterhånden kom et par køer af racen Aberdeen Angus til og vi begyndte at sælge 1/4 dyr direkte fra slagteriet til forbrugeren.
Omlægningen til økologisk drift påbegyndtes i 2008 og siden 2012 er alle produkter fra Lumbygaard- økologiske.

Lumbygaard er en ejendom på 24 ha jord, derudover har vi yderligere 60 ha i forpagtning. En del af jorden omkring gården er eng og marker til dyrerne, på resten dyrkes der frøgræs, korn og kløver/græs til slet.

I dag er kvægbestanden vokset til 12-14 moderdyr og der er tilkommet en mindre fårebesætning samt ind imellem en lille flok grise. Derudover har vi etableret en mindre produktion med æglæggende høner.
Produktionen af grøntsager, bær, frugt og blomster er blevet reduceret væsentligt og vi koncentrerer os nu om at producere - 1.klasses kød og æg.